Skip to content

Lilleskoleforeningen

billede

Lilleskoleforeningen og Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har - efter i et års tid at have praktiseret et sekretariatssamarbejde i Friskolernes Hus - og efter to generalforsamlinger besluttet, at Lilleskolerne fremefter er en del af Dansk Friskoleforening.

"Lilleskolerne ønsker politisk slagkraft

Lilleskolerne vil fortsat have egen bestyrelse, som har fokus på at udvikle skoleformen og fortsætte de aktiviteter, som skaber særlig identitet for netop lilleskolerne. Men den politiske interessevaretagelse vil fremover ske gennem Dansk Friskoleforening. 

Lilleskolerne har derfor fremadrettet et dobbeltmedlemsskab, som indebærer medlemsskab i Dansk Friskoleforening og medlemsskab i det fremtidige »Lilleskolernes Sammenslutning«, som skal have fokus på de særlige lilleskole-markører."

Læs evt. mere om fællesskabet...