Skip to content

Bestyrelsen

billede

Grundlag, rammer og formål

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som bliver valgt på den årlige generalforsamling i maj måned. Som bestyrelsesmedlem vælges man for en 2-årig periode.

Man er som bestyrelsesmedlem ikke repræsentant for enkelte trin, eller for sit eget barns klasse. Derimod er man valgt til at føre tilsyn med skolens drift, samt at skolen bliver drevet i overensstemmelse med skolens vedtægter og værdigrundlag. 

Bestyrelsen afholder møde hver 4.-6. uge efter behov. På møderne deltager ligeledes de 2 suppleanter, der dog ikke har stemmeret. Desuden deltager arbejdsmiljørepræsentanten samt TR for skole og for FO som repræsentanter for medarbejderne. På den indledende del af møderne deltager ligeledes 2 elevrepræsentanter fra styringsgruppen.