Skip to content

Priser

Ind- og udmeldelse

Ved indskrivning betales et indmeldelsesgebyr
2800 kr.
Betaling af skolepenge skal ske pr. betalingsservice - andre betalingsformer pålægges administrationsgebyr på 100 kr. (pr. indbetaling pr. barn)
Udmeldelse sker pr. løbende måned + én måned.

Skole

Pris pr. md. i 11. måneder (juli er betalingsfri)
0. - 3. klasse
1984 kr.
4. - 9. klasse
2525 kr.

Fritidsordningen (FO) og Klub

Pris pr. md. i 11. måneder
0. - 3. klasse
952 kr.
4. - 6. klasse
700 kr.

Musikskole

Pris pr. md. i 10 måneder (september - juni)
Eneundervisning
364 kr.
Holdundervisning
253 kr.
billede

Fripladstilskud

Der kan gennem skolen ansøges om tilskud til skolepenge fra den statslige pulje. Der søges for ét skoleår ad gangen - ansøgningsskema bliver lagt op på Skoleintra i april/maj måned og skal afleveres til skolens kontor primo august hvert år.

Udover det statslige fripladstilskud kan skolen i begrænset omfang yde tilskud til særligt trængte familier. Forudsætningen for at komme i betragtning til nedsættelse i skolepengene er, at den økonomiske situation er uforskyldt, akut opstået og af kort varighed

Henvendelse sker til kontoret.

Kontakt os
billede

Befordringstilskud

Har man mere end 5 km fra folkeregisteradresse og til skole, kan man søge befordringsgodtgørelse.
Den målte afstand er altid den korteste strækning, som eleven kan færdes til fods eller på cykel. Ansøgningsskema kommer på intra i marts/april måned.

Befordring - syge eller invalide elever

Der er mulighed for at søge befordringstilskud, hvis en elev kommer til skade.

Henvendelse sker til kontoret.

billede

Søskendemoderation

For de familier, der er optaget efter august 2016, gives ikke søskendemoderation.
De familier, der indtil august 2016 modtog søskendemoderation, fortsætter med det (uden regulering).