Skip to content

Klasser og linjehold

billede

Klasser og klassekvotient

I overbygningen kan der gå op til 24 elever i hver klasse. Vi ønsker at bevare en balance mellem at klasserne ikke bliver så store at det går ud over tiden til den enkelte elev i undervisningen. Dog er det ligeså vigtigt, at vi ikke bliver for få, hvilket kan begrænse elevernes mulighederne for at finde interessefællesskaber og faglig sparring. Særligt også fordi overbygningen har stort fokus på projektarbejdsformen (herunder projektopgaven) giver det god mening for os at lade klasserne voksne en smule i størrelse.   

I skoleåret 23/24 består overbygningen af:

  • 7. 
  • 8.a
  • 8.b
  • 9.a
  • 9.b
billede

Linjehold

Et linjehold består af elever fra 7.-9. klasse. Ved at blande eleverne på kryds og tværs opstår nye og vertikale fællesskaber, som er med til at styrke sammenholdet i overbygningen og fællesskabet på skolen. Linjeholdet er typisk lidt færre end i klasserne, for bl.a. at få ekstra tid til det relationelle. 

Der er i skoleåret 23/24 seks linjehold med ca. 16-18 elever pr. hold.