Skip to content

Statistik

Afgangsprøvekarakterer m.m.

Se skolens karaktergennemsnit i de forskellige prøvefag

Find Holbæk på kortet og vælg derefter Holbæk Lilleskole fra listen

Karakterer - hele landet

Overgang til anden uddannelse

Se udviklingen i andelen af elever der går videre til ungdomsuddannelse

Uddannelsesstatistik