Skip to content

Hverdagen i 4. - 6. klasse

billede

Fag og projektorienteret undervisning

Som noget særligt for mellemtrinnet samles fagene historie, livfilosofi og etik samt natur/teknologi på en fast ugentlig dag, som afvikles som projektdage på tværs af 4.-6. klasse. Her tages forskellige emner op, og fagene inkluderes i praksis, hvor både de teoretiske, det kreative, det praktiske, det sociale og det samarbejdsmæssige er i centrum.

De øvrige dage kører efter grundskemaet, som naturligvis suppleres af de mange alternative aktiviteter, traditioner, turer m.m. På mellemtrinnet ønsker vi at opprioriterer musikundervisningen, og undervisningen i musik, samt i håndarbejde/træværksted foregår derfor i mindre hold, hvilket giver ekstra rum for fordybelse.

Med 31 ugentlige lektioner går mellemtrinnet i skole fra kl. 8.05-13.40 fire dage om ugen, og en enkelt dag til kl. 14.30.