Skip to content

Traditioner

billede

Traditionerne

Traditioner er vigtige fordi de er med til at binde os sammen om dét vi er fælles om. Sådan er det i høj grad også på Holbæk Lilleskole. Vi har stærke traditioner - nogle som gælder for de enkelte klasser eller trin, og andre, som gælder hele skolen. Fælles for traditionerne er, at fællesskabet og glæden er i fokus hver gang. 

Nedenunder ses en række af de mest fremtrædende traditioner.

billede

Traditioner på HLS

  • Første dag efter sommerferien mødes alle. Alle nye elever bydes velkommen og de nye 0. klasser får hver en rød rose af 9. klasserne. Til slut synger vi vores egen ”Læsesangen”.
  • På store legedag leger hele skolen ud fra et skiftende fagligt fokus (idræt, matematik, dansk mm.). Dette er en dag, hvor store og små elever er blandet på kryds og tværs.
  • "Lilleby" er et årligt tilbagevendende projekt, hvor indskolingen/mellemtrinnet arbejder kreativt og engageret i en uge, hvor de opbygger og driver et lille samfund med alle dets funktioner.
  • Høsttema og solhvervsfest er to traditioner, som fører eleverne ind i kulturen omkring det "gamle landbrugs-Danmark".
  • FOA står for "fælles overbygnings arrangement" og er på skemaet hvert år. Hvert andet år er der fokus på indsamling til fordel for et velgørende formål. De andre år skifter temaerne mellem musical, teater, kortfilm m.m.  
  • Venskabsklasserne mødes til juleklippedag og efterfølgende frokost. Dagen sluttes af med fællessang og dans til elevband m.m.
  • Til fastelavnsfesten klæder hele skolen sig ud og slår katten af tønden. Overbygningens linjehold laver små shows, og vi danser skolens egne fællesdanse. En særdeles festlig dag hvor alle, store som små, kommer udklædt.
  • Skolen forårskoncert er en skøn oplevelse, hvor både musikskolens elever, band og musikhold optræder.
  • Til sommerfesten tager vi afsked med afgangseleverne. 0. klasse giver hver enkelt elev en hvid rose, mens de går ned ad bakken til sangen “De smukke, unge mennesker”. Hele dagen genlyder af musik fra eleverne. Det er en dag for hele familien, med picnic og grillhygge - en fantastisk afslutning på skoleåret.