Skip to content

Skolens profil

billede

Et godt sted at være - et godt sted at lære

På Holbæk Lilleskole går trivsel og socialt engagement hånd i hånd med fagligheden. Vi prioriterer fællesskabet højt, og derfor fylder sociale arrangementer og traditioner på tværs af skolen også meget i vores hverdag. 

Vi er stolte af vores kreative profil, hvor glæden og nysgerrigheden bl.a. kommer til udtryk gennem prioritering af de praktisk-musiske fag i samspil med de øvrige fag. 

Vi arbejder med en høj grad af tværfaglighed i gruppearbejde samt tema- og projektorienteret undervisning, og derfor er der allerede fra de mindste klasser fokus på fremlæggelser, produkter og samarbejde i rammer, der understøtter den undersøgende tilgang.

En integreret del af vores syn på dannelse er vores lejrskoler og studieture, som begynder i det små i lokalområdet, og slutter med udenlandsrejser i de ældste klasser. Her styrkes ikke blot sammenholdet, men også forståelsen for og oplevelsen af omverdenen.    

Livsfilosofi og etik

    

billede

På Holbæk Lilleskole er vi i konstant søgen efter udsyn til verdenen - også for at få indblik i os selv. Dette kræver evnen og lysten til at anskue verdenen fra mange vinkler, uden ét bestemt og forudbestemt regelsæt. Derfor har vi valgt at inkludere Kristendomskundskab i faget "Livsfilosofi og etik", hvor vi i højere grad sidestiller formidlingen af religiøse overbevisninger, ideologier, holdninger og livsanskuelser, i vores nysgerrighed på verdenen.

Grundet ovenstående er vi fritaget fra at gå til prøve kristendomskundskab efter 9. klasse.