Skip to content

Fag, skema & undervisning

billede

Projektorienteret undervisning, valgfag og linjehold

I overbygningen fortsættes den røde tråd med projektorienteret undervisning i kulturfagene, historie, livsfilosofi og etik, samt samfundsfag. Ligeledes parallellægges en lang række af de øvrige fag således, at samarbejde på tværs af fag og klasser har de bedste rammer.

I valgfag udfolder 7. og 8. klasse sig i musik, billedkunst og madkundskab, mens 9. klasserne kan vælge mellem musik, performance (dans og drama) eller friluftliv.

Linjeholdene fylder meget på skolen, og er med tre skemalagte lektioner højt prioriteret. Linjeholdene består af faste, men blandede hold i overbygningen, som dels beskæftiger sig med mange af de timeløsefag, som en del af dannelsen af elevernes selvforståelse, identitetsskabelse og samfundsbevisthed. Herudover står linjeholdene for koordinationen af flere af skolens traditioner og aktiviteter, ikke mindst som venskabshold for de yngre elever.       

Med 33 ugentlige lektioner møder overbygningen ind kl. 8.05-13.40 to dage om ugen, og kl. 8.05-14.30 tre dage om ugen.