Skip to content

Værdigrundlag

De 5 grundværdier

Forpligtende fællesskab

Vi vil hinanden, vi vil noget, og vi vil det sammen. At være og føle sig som en del af et fællesskab, er noget af det vigtigste vi kan opnå som mennesker. I fællesskabet er der plads til mangfoldighed, forskellighed og uenighed. Det forpligtende fællesskab rummer lige dele ansvar og tryghed – en gensidig kontrakt, som skal minde os om ikke at tage hinanden for givet, og at der findes noget, som er større end ”mig selv”.


Demokratisk dannelse

På Holbæk Lilleskole går dannelse og uddannelse hånd i hånd. Vi ønsker os hele mennesker, som er i stand til at tage personlig stilling til de muligheder og udfordringer livet og samfundet giver, og som har lysten og evnen til at spille en aktiv og positiv rolle for sig selv og andre. Holdninger bliver let hule i fraværet af viden, og på samme måde bliver viden nytteløs hvis den ikke bliver bragt i spil – det handler om viljen til at ville, og evnen til at kunne.


Kreativitet

Kreativitet er en iboende kraft, som skal frisættes i rammer, der lægger op til originalitet. Dette sker bl.a. i mødet med kunst og kultur i form af indtryk og udtryk, og handler grundlæggende om livsglæde, nysgerrig og motivationen til at skabe og udvikle. På Holbæk Lilleskole forsøger vi at bringe alle sanser i spil, med ønsket om at gribe og begribe verden.

 

 

Fordybelse

Det tager tid at lære at mestre noget nyt, og dette stiller krav til vedholdenhed og fordybelse. Det er oftest i dybden finder vi lag af detaljer, som gør os i stand til at forstå de dynamikker og helheder, som er med til at åbne verden for os. I en verden, som ofte farer afsted i ”overskriftsform”, har vi brug for tid og rum til at udforske, opdage og betages – dette rum skal findes på Holbæk Lilleskole. Vi fordyber os fagligt, men i ligeså høj grad i hinanden, i søgen efter dét nærvær, som er fuldstændig essentielt for et fællesskab hvori den enkelte føler sig anerkendt.


Indblik og udsyn

Vejen til selvindsigt og forståelse for verden som et sammenhængende hele, går gennem interaktion med naturen, mennesker, og andre kulturer. Ved at opleve verden bliver vi i stand til at forholde os til andres og egne problemstillinger og privilegier. Denne erkendelse er en vigtig del af den personlige udvikling, på vejen mod at blive en bevidst verdensborger. Mødet med omverdenen bidrager hermed til evnen til at handle og forholde sig åbent og fordomsfrit.