Skip to content

Hverdagen i 0. - 3. klasse

billede

Fællesskabet

Jo mindre man er, jo større virker verden. Derfor har vi fra starten stort fokus på fællesskabet, og på at hver eneste elev føler sig set og hørt. For at sikre overskud til dette, har vi to lærere på i mange af timerne i 0.-3. klasse. I 0. klasse er der to voksne på i alle lektioner.

Selvom vi er en Lilleskole, har vi masser af plads at boltre os på, og her er det rart at vide, at man med stor sandsynlighed støder på elever fra de større klasser som man kender og har det godt med. Det kunne fx være venskabsvennerne fra linjeholdene i overbygningen, som flere gange i løbet af skoleåret laver aktiviteter med de mindre klasser.

Hos os foregår leg og læring på kryds og tværs af klasser og årgangen - altid med fællesskabet i ryggen.     

billede

Udeleg på skemaet

Én gang om ugen står der "udeleg" på skemaet. Det gør der fordi vi gerne vil give plads til at eleverne får plads til leg og bevægelse i det fri, og hvor målet i højere grad bestemmes af de aktiviteter, der opstår i nuet mellem elever, der får plads til at være børn. I den fri leg opstår både fantasi og nysgerrighed, og med dette glæde og trivsel.   

billede

Undervisningen

Grundlæggende følger indskolingen et grundskema, hvilket er trygt for de fleste når man samtidig øver sig i at gå i skole. Dog foregår der mange ting i løbet af året, som gør at skemaet brydes op til fordel for temauger, anderledes dage, ekskursioner lejrskolerne m.m. 

Allerede fra de mindste klasser øver vi os i at arbejde på mange forskellige måder, så tværfaglighed, gruppearbejde og fremlæggelser bliver hurtigt en integreret og naturlig del af tilgangen til skolen. Samtidig er der fokus på balancen i undervisningen, således de basale færdigheder i fx dansk og matematik får den opmærksomhed der er behov for. 

Med 26 ugentlige lektioner går indskolingen i skole fra kl. 8.05-13.40 hver mandag, og fra kl. 8.05-12.55 de resterende dage.