Skip to content

Trafik og parkering

billede

Myldretid og sparsomt med plads

Skolen er udfordret på pladsen til parkering. Specielt i tidsrummet kl. 7.30-8.30 og kl. 15.30-16.30 er der stort pres på trafikken, og derfor er det kun forældre til elever i 0.-3. klasse, som må køre ned til skolen for at hente og bringe. Vi henstiller i øvrigt til at bruge "kys&kør-pladsen", da pladserne på den grusbelagte p-plads fortrinsvis er til skolens ansatte (i tidsrummet 7.00-16.00).

P-pladserne på den nordlige side af skolen (ved Stenhushallen) kan benyttes, ligesom p-pladsen ved rundkørslen ved Stenhus Gymnasie må benyttes til af- og påsætning. 

Stenhusvejen ned til skolen er et knudepunkt for både os selv og de to omkringliggende skoler, og derfor er vejen også meget befærdet fra alle sider af fodgængere, cyklister, el-løbehjul, biler, varevogne, lastbiler m.m. Brug derfor de ekstra 10 sekunder på at holde tilbage og kig en ekstra gang over skulderen. Det er vores fælles børn og unge - dem skal vi passe godt på!