Skip to content

Skolens historie

billede

Det hele begyndte i 1981

1981    
Holbæk Lilleskole starter med 40 børn og 4 lærere på Platanvej, men flytter til Stenhusvej i en gammel villa. Der er ingen klasser – man melder sig i "Oles gruppe", "Fies gruppe" osv. Forældrene står for pasningsordningen, der ofte slutter med fællesspisning.

1985
Skolen får tilnavnet "Sutskoskolen" - eleverne skal selv gøre rent og har derfor sutsko med. Bygningen til 1. mellemtrin bygges af forældre. Personalet beslutter, at alle skal have lige løn.

1991
Skolens nye tilnavn er nu "Hippieskolen". Overbygningen får et nyt hus, og der går nu 100 elever på skolen.

1997
Skolen tilkøber mere jord og bygger hallen. Indtil dette tidspunkt delte idrætsundervisningen lokale med musik i den nuværende dramakælder.

2001
Skolen er vært for Lilleskolernes musik- og teaterfestival.

2002
Overbygningen (8.-10. klasse) bliver 2-sporet, og skolen har efterhånden mange traditioner. 

billede

Skolen i dag

2010
Skolen er igen vært for musik- og teaterfestivalen. Denne gang i samarbejde med Sdr. Jernløse Lilleskole.

2011
Skolens lærere får deres eget hus, “Kridthuset”.  2. mellemtrin får deres hus i skoven, og der bliver bygget et stort og dejligt grovværksted bag på halbygningen.

2020
Under corona og ny ledelse besluttes det at nedlægge 1. og 2. mellemtrin og i stedet gøre skolen 3-delt (i indskoling, mellemtrin og overbygning). Det besluttes at skolen skal være prøveafholdende efter 9. klasse pr. skoleåret 21/22, ligesom der iværksættes planer om yderligere tilbygning med henblik på at udvide skolen til 2 spor. Samarbejdet med Sdr. Jernløse Lilleskole opsiges.

2023
Skolen har nu ca. 300 elever og ca. 50 ansatte. Med en ny ledelse og bestyrelse i spidsen er det besluttet at skrinlægge planer om byggeri og udvidelse af klasseantal. Der arbejdes målrettet på at genetablere det tidligere samarbejde med Sdr. Jernløse Lilleskole.