Skip to content

Tilsyn

billede

Tilsyn

Tilsynet med skolens undervisning varetages af en tilsynsførende, som forældrekredsen vælger. Den tilsynsførende skal observere om undervisningen på Holbæk Lilleskole … står mål med undervisningen i Folkeskolen” - på følgende områder:

  • Elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik og i historie.
  • Skolens samlede undervisningstilbud.
  • Skolen forberedelse af eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  • Om undervisningssproget er dansk

Tilsynsførende på Holbæk Lilleskole er: Kirsten Christensen og Tina Fehrmann

Se tilsynserklæringen her